B4Tec je slovenská spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu inovatívnych výrobných technológií a testovacích systémov. Spoločnosť bola založená v roku 2015 najmä za účelom realizácie projektov v oblasti vývoja zariadení pre potreby priemyselnej výroby. Prevádzka spoločnosti sa nachádza vo vlastných budovách v priemyselnom areáli Astra Bučany 732 a tvorí ju administratívna budova s rozlohou 400m² a dve výrobné haly s rozlohou viac ako 1000 m².

Politika firmy

 • Kvalita – dôraz na dosiahnutie požadovanej kvality výroby, využívanie priemyselných štandardov

 • Profesionalita – dlhodobé skúsenosti nášho tímu v oblasti automatizácie a testovania, nadštandardná technická podpora

 • Efektivita – zameranie na zvyšovanie efektivity výroby

 • Vytváranie dlhodobého a perspektívneho vzťahu so zákazníkom

 • Individuálny prístup ku každému projektu

Publicita

 • Productronica 2019 - Svetový veľtrh pre vývojárov a výrobcov elektroniky - prezentácia produktu (testera) s kolaboratívnym robotom. Productronica

 • AI Magazine / ATP Journal - prezentácia výrobnej linky na seminári. Odkaz

 • OMS partner - článok v odbornom časopise Priemysel Dnes (SK/CZ)

Naše vízie

 • Našou spoločnou víziou a poslaním je prispievať k budovaniu moderného priemyslu Industry 4.0 realizáciou technologických inovácií a zavádzaním inteligentných riešení vo výrobných procesoch

 • Zvyšovanie efektivity výroby integrovaním samostatných výrobných technológií a výrobných procesov do autonómnych funkčných celkov

Partneri + certifikáty

 • National Instruments - Alliance partner

 • Fanuc - Integrator Certificate

 • Výskum a vývoj - Ministerstvo školstva SR - Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 • ISO 9001

 • Eurofondový projekt - Inovácia - vlastná výroba dielov na CNC

© 2020 B4Tec, All Rights Reserved