Automatizované výrobné linky

 • Robotické ramená (Fanuc, ABB, Techman/Omron)

 • Laserové spájkovanie v elektrotechnickom/automobilovom priemysle (real-time riadený teplotný profil spájkovania a integrácia automatickej optickej kontroly AOI sústredené v jednom takte)

 • Lineárne aktuátory, servo-pohony, manipulátory a uchopovače

 • Pneumatické prvky a zostavy (Festo, SMC)

 • Dopravníkové systémy v automobilovom, elektrotechnickom a potravinárskom priemysle

 • Vibračné triediče a lineárne podávače

 • Štandardné automatizačné prvky a systémy viacerých popredných výrobcov (Siemens, Omron, Schneider, B&R, Keyence, NI, Cognex, ...)

 • Laserové popisovanie výrobkov
  Mikro-úderové, gravírovacie a atramentové popisovanie

 • Automatizované spracovanie káblov a vodičov (strihanie, odizolovanie, krimpovanie a automatizované pocínovanie vodičov)

 • Laserové zváranie plastov (spôsobilých/prispôsobených pre túto technológiu)

 • Robotizované laserové zváranie kovových dielov

 • Štandardné kamerové systémy na kontrolu výrobkov

 • Špeciálne kamerové kontroly a presné merania – vlastný software pre PC platformy

 • Dávkovanie a aplikácia mazacích zmesí

 • Robotické nanášanie tekutých látok

 • Vzdialená správa zariadení (PC aj PLC)

 • Komunikácia s nadriadenými riadiacimi systémami

 • Presné oceľové konštrukcie

Testery

 • End of line (EOL), Funkčné testery (FCT), vnútro-obvodové testery (ICT), automatické optické inšpekcie (AOI). Testery s možnosťou integrácie robotickej/kombinovanej obsluhy alebo napojenia procesu na iné výrobné zariadenia

 • Integrácia výrobkov spoločnosti National Instruments vo svojich zariadeniach (partner a svetový líder v oblasti merania a testovania)

 • ICT (In-circuit test) - automatické vnútro-obvodové testovanie elektronických výrobkov

 • FCT (Functional test) - automatické funkčné testovanie výrobkov

 • AOI (Automatic Optical Inspection) - automatické vizuálne testovanie výrobkov

 • Špeciálne merania rôznych priamo alebo nepriamo merateľných fyzikálnych, chemických a optických veličín

 • Špeciálne merania rôznych parametrov rádiofrekvenčných (RF test) alebo optických výrobkov

 • Merania fotometrických parametrov výrobkov - zdrojov svetla

 • Komunikácia s výrobkami alebo zariadeniami prostredníctvom štandardných priemyselných zberníc, špeciálnych zákazníckych protokolov alebo typov zberníc

 • Vývoj a výroba špeciálnych komunikačných, meracích a riadiacich modulov

Montážne stanice

 • Robotizované pracoviská

 • Kolaboratívne roboty

 • Karuselové výrobné stanice

 • Pracoviská manuálnej montáže

 • Integrácia výrobných technológií a procesov

Vývoj softvéru

 • Programovanie riadiacich PC, PLC, HMI, priemyselných robotov a rôznych vizuálnych systémov

 • Programovanie vlastných aplikácií na spracovanie a vyhodnocovanie obrazu (kamerové testy)

 • SQL databázy pre zber a spracovanie údajov

 • National Instruments LabView – programovanie v profesionálnom programovacom prostredí

 • Bform Test Software 2022 – náš testovací software pre testery Bform Vi4 a Bform Vi5

 • ProductionView 2020 – náš software pre vizualizáciu výrobného procesu zariadenia alebo výrobnej linky s výstupom na veľkoplošný LCD TV

Vývoj elektroniky

 • Komunikačné, reléové karty

 • Analógové a digitálne IO karty

 • Komplexné meracie zariadenia rôznych fyzikálnych veličín

 • Špecifické bezdrôtové zariadenia na prepojenie produktov, strojov a ľudí

 • Zákazková elektronika a vývoj firmware-u

Ostatné produkty

 • Dopravníkové systémy Bosh Rexroth

 • Dizajn a výroba plastových blistrov potrebných pre robotizáciu výroby

© 2020 B4Tec, All Rights Reserved